تقویم

روز جهانی کاهش بلایای طبیعی

۲۰ مهر ۱۳۹۸


روز جهانی دیابت

۲۳ مهر ۱۳۹۸هفته سلامت زنان

۲۴ مهر ۱۳۹۸


روز جهانی پوکی استخوان

۲۸ مهر ۱۳۹۸


روز ملی اطلاع رسانی هپاتیت

۰۱ آبان ۱۳۹۸


روز جهانی سکته مغزی

۰۷ آبان ۱۳۹۸


روز جهانی رادیولوژی

۱۷ آبان ۱۳۹۸


روز حمایت از بیماران کلیوی

۲۵ آبان ۱۳۹۸