لیست دانشگاه های علوم پزشکی


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۸ مورد.
ردیفنام دانشگاهآدرس پورتال
2دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریهhttp://www.thums.ac.ir/
17دانشگاه علوم پزشکی تبریزhttp://www.tbzmed.ac.ir/
33دانشگاه علوم پزشکی شیرازhttp://www.sums.ac.ir
51دانشگاه علوم پزشکی یزدhttp://www.ssu.ac.ir/
31دانشگاه علوم پزشکی شهرکردhttp://www.skums.ac.ir
30دانشگاه علوم پزشکی شاهرودhttp://www.shmu.ac.ir
29دانشگاه علوم پزشکی سمنانhttp://www.semums.ac.ir/
32دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (تهران)http://www.sbmu.ac.ir/
24دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانhttp://www.rums.ac.ir
35دانشگاه علوم پزشکی قزوینhttp://www.qums.ac.ir