لیست دانشگاه های علوم پزشکی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۸ مورد.
ردیفنام دانشگاهآدرس پورتال
58دانشگاه علوم پزشکی بمhttp://www.mubam.ac.ir/
57دانشگاه علوم پزشکی جیرفتhttp://jmu.ac.ir/fa
56دانشگاه علوم پزشکی مراغهhttps://www.mrgums.ac.ir/
55دانشکده علوم پزشکی اسفراینhttp://esfrums.ac.ir
54دانشگاه علوم پزشکی شوشترhttp://shoushtarums.ac.ir/
53دانشکده علوم پزشکی خمینhttp://khomeinums.ac.ir/
52دانشگاه علوم توانبخشی و بهزیستیhttp://www.uswr.ac.ir
51دانشگاه علوم پزشکی یزدhttp://www.ssu.ac.ir/
50دانشگاه علوم پزشکی یاسوجhttp://yums.ac.ir
49دانشگاه علوم پزشکی همدانhttp://www.umsha.ac.ir